(В сила от 01 септември 2016 г.)

Отстъпки за период:

В зависмост от услугата (хостинг, VPS, нает сървър) и плана. Можете да ги научите в страницата за поръчка на всяка услуга.

Oтстъпки за брой пакети на споделен хостинг:

при 3 и повече пакета – 5%
при 5 и повече пакета – 10%
при 10 и повече пакета – 15%

Отстъпките за брой пакети се начисляват върху цената на продукта след като тя е намалена с отстъпка за период на плащането.