Host.bg издава фактура за всяка заплатена услуга.

За да получите фактура е необходимо да ни изпратите точните фирмени данни – име на фирма, Булстат, Данъчен номер, М.О.Л. и точния адрес, на който желаете да пристигне фактурата.

Фактура на фирма издаваме САМО при превод от фирмената сметка или от сметката на материално отговорното лице. При плащане от друго частно лице, фактурата се издава на негово име.

Може да получите фактурата си и като посетите лично офиса ни.

Ако сте платили по начин различен от „На място в офиса ни“, то ще получите фактурата си по пощенски път с препоръчано писмо. Данните във фактурата ще бъдат тези от поръчката ви (при доплащане – данните от Контролен панел, меню „Лични данни“, секция „фирмени данни“).

От началото на 2010г. Host.bg издава електронни фактури – препоръчаме ви да се възползвате от тази възможност. В този случай ще получите електронната си фактура, подписана с валиден електронен подпис на посочения в „Лични данни“ контактен имейл.

За повече информация, пишете на billing@host.bg или се свържете с отдел „Плащания“ на тел. 02/962 59 79.

Host.bg подкрепя и препоръчва ползването на електронни фактури.