Максималният размер на база данни е ограничен на 1 GB за всички планове на споделен хостинг.

Броят на таблиците в една база данни е ограничен на 1000.

При наемане на виртуален или нает сървър максималният размер на една база данни не е ограничен в рамките на наетото дисково пространство.