Кoгато се рабoти с уеб мейл ограничението за размера на прикрепен файл е 50 MB. Ако се работи с пощенски клиент за PC, няма ограничение за размера на прикрепения файл. Приложенията за мобилни телефони обикновено налагат по-строги ограничения по подразбиране.