Лимитът на заявките към MySQL базата данни е 150 000 на час. Той е поставен за да се избегне претоварване на сървърите при пик в посещенията на много сайтове едновременно. Този лимит може да бъде достигнат само от сайтове със стотици хиляди посетители дневно.

При превишаване на лимита се получава съобщение: „SQL Error : 1226 User ‘…….’ has exceeded the ‘max_questions’ resource  (current value: 150000)“.

Броячът се нулира автоматично на всеки час. Ако броят на заявките е бил превишен и искате броячът да се нулира преди изтичането на текущия час, за да може уеб сайтът да бъде активен отново веднага, трябва да ни пишете на адрес support@host.bg от административния e-mail или от  формата за контакти в секция „Техническа помощ“ в Контролния панел.

Други варианти, при които лимитът на заявките може да бъде превишен, са:

– недобре работещи или неоптимизирани скриптове
– импортиране на много голяма база данни

Една от причините, при която даден скрипт прави прекалено много заявки е изпълнение на функцията mysql_query в цикъл.

Когато става дума за голяма база данни с над 150 000 записа, за да не се достига лимитът при експортиране на базата трябва да се ползва –extended-insert.