Outlook Express Error Messages

ЧЕСТО СРЕЩАНИ ГРЕШКИ

Съобщения:

The message could not be sent because one of the recipients was rejected by the server. The rejected e-mail address was ‘<Email address>’. Subject ‘<Subject name>’, Account: ‘<Account name>’, Server: ‘<Server name>’, Protocol: SMTP, Server Response: ‘554 <Email address>: Relay access denied’, Port: 25, Secure(SSL): No, Server Error: 554, Error Number: 0x800CCC79

или

The message could not be sent because the server rejected the sender’s e-mail address. The sender’s e-mail address was ‘<Email address>’. Subject ‘<Subject name>’, Account: ‘<Account name>’, Server: ‘<Server name>’, Protocol: SMTP, Server Response: ‘454 5.7.3 Client was not authenticated.’, Port: 25, Secure(SSL): No, Server Error: 454, Error Number: 0x800CCC78

или

The message could not be sent because the server rejected the sender’s e-mail address. The sender’s e-mail address was ‘<Email address>’. Subject ‘<Subject>’, Account: ‘<Account name>’, Server: ‘<Server name>’, Protocol: SMTP, Server Response: ‘505 Authentication required’, Port: 25, Secure(SSL): No, Server Error: 505, Error Number: 0x800CCC78

или

There was a problem logging onto your mail server. Your User Name was rejected. Account: ‘<Account name>’, Server: ‘<Server name>’, Protocol: POP3, Server Response: ‘-ERR Clear text passwords have been disabled for this protocol’, Port: 110, Secure(SSL): No, Server Error: 0x800CCC90, Error Number: 0x800CCC91

Симптом 1:
Клиента може да получава писма в кутията си, но не може да изпраща имейли.

Вероятна грешка:
Не е включена опцията „My server requires authentication“.

Решение:
1. Натиснете бутон Tools от горното меню в Outlook Express  и след това Accounts…
2. От панела Internet Accounts натиснете бутон Mail
3. Mаркирайте вашия сървър (mail.host.bg) и натиснете бутон Properties
4. От новия панел натиснете върху бутон Servers. В страницата която се зарежда обезателно поставете отметка в квадратчето срещу надписа My server requires authentication под надписа „Outgoing Mail Server“ и натиснете бутон ОК. За подробности вижте страницата POP настройка на Outlook Express

Симптом 2:
Клиента не може да получава имейли.

Вероятна грешка:
Не е включена опцията „Log on using Secure Password Authentication“

Решение:
1. Натиснете бутон Tools от горното меню в Outlook Express  и след това Accounts…
2. От панела Internet Accounts натиснете бутон Mail
3. Mаркирайте вашия сървър (mail.host.bg) и натиснете бутон Properties
4. От новия панел натиснете бутон Servers. След това поставете отметка в квадратчето срещу надписа Log on using Secure Password Authentication под надписа Incoming Mail Server.

Грешка 0x800c0133 – счупен системен файл
Грешка 0x800c0133 се получава когато се опитате да получите поща с Outlook Express и имате проблем с инбокс файла.

За да се отстрани грешката се прави следното:

Отваряме Outlook Express, в ляво избираме с десен бутон „Local Folders“ и избираме „New Folder…“, избираме име за новата папка например „Temp“. Преместете едно писмов  папката.
Отваряме немюто „Tools“ -> „Options“ -> „Maintenance“  -> „Store Folder“. В тази папка се намира вашата папка инбокс. Копирайте пътя до папката.
Затворете Outlook Express и изтрийте „temp.dbx“ след това преименувайте  „inbox.dbx“ на „temp.dbx“.
Пуснете Outlook Express сега вече трябва да получавате безпроблемно поща. А всички стари писма се намират в папка Temp.

1. GENERAL ERRORS

0x800CCC00 (LOAD_SICILY_FAILED) Не се зарежда Authentication
0x800CCC01 (INVALID_CERT_CN) Невалидно сертификационно съдържание
0x800CCC02 (INVALID_CERT_DATE) Невалидна сертификационна дата
0x800CCC03 (ALREADY_CONNECTED) Потребителя е вече свързан
0x800CCC04 (CONN) Потребителя е вече свързан
0x800CCC05 (NOT_CONNECTED) Няма връзка със сървъра
0x800CCC06 (CONN_SEND) Няма връзка със сървъра
0x800CCC07 (WOULD_BLOCK) Няма връзка със сървъра
0x800CCC08 (INVALID_STATE) Няма връзка със сървъра
0x800CCC09 (CONN_RECV) Няма връзка със сървъра
0x800CCC0A (INCOMPLETE) Не е свалено цялото съобщение
0x800CCC0B (BUSY) Сървъра е зает
0x800CCC0C (NOT_INIT) Сървъра е зает
0x800CCC0D (CANT_FIND_HOST) Не може да намери сървъра
0x800CCC0E (FAILED_TO_CONNECT) Не може да се свърже със сървъра
0x800CCC0F (CONNECTION_DROPPED) Връзката е закрита
0x800CCC10 (INVALID_ADDRESS) Невалиден адрес
0x800CCC11 (INVALID_ADDRESS_LIST) Невалиден мейл-списък
0x800CCC12 (SOCKET_READ_ERROR) Невъзможно да изпрати WINSOCK заявка
0x800CCC13 (SOCKET_WRITE_ERROR) Невъзможно да прочете Winsock отговор
0x800CCC14 (SOCKET_INIT_ERROR) Невъзможно да инициализира Winsock
0x800CCC15 (SOCKET_CONNECT_ERROR) Невъзможно да отвори Windows Socket
0x800CCC16 (INVALID_ACCOUNT) Невалиден потребителски акаунт
0x800CCC17 (USER_CANCEL) Потребителя е прекъснал операцията
0x800CCC18 (SICILY_LOGON_FAILED) Опита за Logon неуспешен
0x800CCC19 (TIMEOUT) Опита за Logon неуспешен
0x800CCC1A (SECURE_CONNECT_FAILED) Невъзможна обезопасена (SSL) връзка

2. WINSOCK ERRORS

0x800CCC40 (WINSOCK_WSASYSNOTREADY) Невъзможно да се ползва Network System
0x800CCC41 (WINSOCK_WSAVERNOTSUPPORTED) Тази заявка не се поддържа от Windows Sockets
0x800CCC42 (WINSOCK_WSAEPROCLIM) Тази заявка не се поддържа от Windows Sockets
0x800CCC43 (WINSOCK_WSAEFAULT) Невалиден адрес
0x800CCC44 (WINSOCK_FAILED_WSASTARTUP) Невъзможно да зареди Windows Sockets
0x800CCC45 (WINSOCK_WSAEINPROGRESS) Операцията се извършва в момента

3. SMTP ERRORS

0x800CCC60 (SMTP_RESPONSE_ERROR) Невалиден отговор
0x800CCC61 (SMTP_UNKNOWN_RESPONSE_CODE) Неизвестен error код
0x800CCC62 (SMTP_500_SYNTAX_ERROR) Синтактична грешка
0x800CCC63 (SMTP_501_PARAM_SYNTAX) Некоректен синтаксис
0x800CCC64 (SMTP_502_COMMAND_NOTIMPL) Командата не е завършена
0x800CCC65 (SMTP_503_COMMAND_SEQ) Неподходяща командна последователност
0x800CCC66 (SMTP_504_COMMAND_PARAM_NOTIMPL) Командата не е завършена
0x800CCC67 (SMTP_421_NOT_AVAILABLE) Невалидна команда
0x800CCC68 (SMTP_450_MAILBOX_BUSY) Пощенската кутия е претоварена и заета
0x800CCC69 (SMTP_550_MAILBOX_NOT_FOUND) Пощенската кутия не е намерена
0x800CCC6A (SMTP_451_ERROR_PROCESSING) Грешна заявка
0x800CCC6B (SMTP_551_USER_NOT_LOCAL) Пощенската кутия не се намира на този сървър
0x800CCC6C (SMTP_452_NO_SYSTEM_STORAGE) Няма свободно място за съхранение на писмата
0x800CCC6D (SMTP_552_STORAGE_OVERFLOW) Превишен е лимита за място за съхранение на писма
0x800CCC6E (SMTP_553_MAILBOX_NAME_SYNTAX) Некоректен синтаксис на името на пощенската кутия
0x800CCC6F (SMTP_554_TRANSACT_FAILED) Писмото не е изпратено
0x800CCC78 (SMTP_REJECTED_SENDER) Подателя (изпращача) е неизвестен – некоректен имейл-адрес на подател
0x800CCC79 (SMTP_REJECTED_RECIPIENTS) Сървъра отхвърля получателя
0x800CCC7A (SMTP_NO_SENDER) Няма адрес на подател
0x800CCC7B (SMTP_NO_RECIPIENTS) Няма адрес на получател

4. POP3 ERRORS

0x800420CB (POP3_NO_STORE) Писмото не може да бъде съхранено на сървъра
0x800CCC90 (POP3_RESPONSE_ERROR) Невалиден получател
0x800CCC91 (POP3_INVALID_USER_NAME) Невалидно или неоткрито потребителско име
0x800CCC92 (POP3_INVALID_PASSWORD) Невалидна парола за този акаунт
0x800CCC93 (POP3_PARSE_FAILURE) Невъзможно да интерпретира отговора
0x800CCC94 (POP3_NEED_STAT) Изисква STAT команда
0x800CCC95 (POP3_NO_MESSAGES) Няма писма на сървъра
0x800CCC96 (POP3_NO_MARKED_MESSAGES) Няма маркирани писма
0x800CCC97 (POP3_POPID_OUT_OF_RANGE) ID на съобщението е вън от обхват

5. HTTPMail ERROR

0x800CCC31 Некоректно конфигурирана заявка

6. NNTP ERRORS

0x800CCCA0 (NNTP_RESPONSE_ERROR) Грешка при отговор на Нюз сървъра
0x800CCCA1 (NNTP_NEWGROUPS_FAILED) Невъзможен достъпа до нюз групата
0x800CCCA2 (NNTP_LIST_FAILED) Команда LIST не е изпълнена
0x800CCCA3 (NNTP_LISTGROUP_FAILED) Невъзможно да се покаже списъка
0x800CCCA4 (NNTP_GROUP_FAILED) Невъзможно да отвори групата
0x800CCCA5 (NNTP_GROUP_NOTFOUND) Групата не е на сървъра
0x800CCCA6 (NNTP_ARTICLE_FAILED) Писмото не е на сървъра
0x800CCCA7 (NNTP_HEAD_FAILED) Хедъра на съобщението не е намерен
0x800CCCA8 (NNTP_BODY_FAILED) Съдържанието на съобщението не е намерено
0x800CCCA9 (NNTP_POST_FAILED) Невъзможно да се изпрати до сървъра
0x800CCCAA (NNTP_NEXT_FAILED) Невъзможно да се отвори следващото писмо
0x800CCCAB (NNTP_DATE_FAILED) Невъзможно да покаже дата
0x800CCCAC (NNTP_HEADERS_FAILED) Невъзможно да покаже хедърите
0x800CCCAD (NNTP_XHDR_FAILED) Невъзможно да покаже MIME хедърите
0x800CCCAE (NNTP_INVALID_USERPASS) Невалидно потребителско име или парола

7. RAS ERRORS

0x800CCCC2 (RAS_NOT_INSTALLED) RAS/DUN не е инсталиран
0x800CCCC3 (RAS_PROCS_NOT_FOUND) Не е открито RAS/DUN действие
0x800CCCC4 (RAS_ERROR) Върната RAS/DUN грешка
0x800CCCC5 (RAS_INVALID_CONNECTOID) Лоша или липсваща връзка
0x800CCCC6 (RAS_GET_DIAL_PARAMS) Dial Settings грешка

8. IMAP ERRORS

0x800CCCD1 (IMAP_LOGINFAILURE) Неуспешен Login
0x800CCCD2 (IMAP_TAGGED_NO_RESPONSE) Маркирано съобщение
0x800CCCD3 (IMAP_BAD_RESPONSE) Невалиден отговор на заявка
0x800CCCD4 (IMAP_SVR_SYNTAXERR) Синтактична грешка
0x800CCCD5 (IMAP_NOTIMAPSERVER) Не се намира на IMAP сървъра
0x800CCCD6 (IMAP_BUFFER_OVERFLOW) Превишен лимит на буфера
0x800CCCD7 (IMAP_RECVR_ERROR) Грешка при възстановяване
0x800CCCD8 (IMAP_INCOMPLETE_LINE) Непълни данни
0x800CCCD9 (IMAP_CONNECTION_REFUSED) Връзката не е разрешена
0x800CCCDA (IMAP_UNRECOGNIZED_RESP) Неизвестен отговор
0x800CCCDB (IMAP_CHANGEDUID) ID на потребителя е сменен
0x800CCCDC (IMAP_UIDORDER) Неуспешна ID потребителска команда
0x800CCCDD (IMAP_UNSOLICITED_BYE) Неочаквано прекъсване на връзката
0x800CCCDE (IMAP_IMPROPER_SVRSTATE) Невалидно състояние на сървъра
0x800CCCDF (IMAP_AUTH_NOT_POSSIBLE) Невъзможно да потвърди клиента
0x800CCCE0 (IMAP_OUT_OF_AUTH_METHODS) Няма повече видове потвърждения

!ВНИМАНИЕ: Всяко едно от General, POP3, SMTP, IMAP, NNTP или HTTPMail съобщенията за грешка може да се появи както поради специфична причина, така и поради невъзможност за контакт със сървъра.

Източник на горната информация: https://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;208814

За автора

HTTP Error codes

Списък на някои от най-честите съобщения за HTTP-грешки:

100 Continue – Не точно „грешка“; означава „продължавай, всичко е ОК“.

101 Switching Protocols – Също не е точно съобщение за грешка, означава, че всичко е ОК.

200 OK – По съдържание означава, че всичко е ОК, но получаването на такова съобщение може да се интерпретира като сигнал, че не всичко работи нормално. Препоръчително е да се обърнете към сървърния администратор.

201 Created – Не е точно съобщение за грешка; означава, че на сървъра успешно е създаден нов ресурс.

202 Accepted – Заявката е приета, но изпълнението не е завършено, действието ще продължи асинхронно.

203 Non-Authoritative Information – заявката вероятно е изпълнена успешно, но няма информация от първоизточника (отсрещния сървър).

204 No Content – Заявката е изпълнена успешно, но заявения ресурс е празен (няма съдържание, има нулева дължина).

205 Reset Content – Заявката е изпълнена успешно, но клиента трябва да изтрие качената информация, тъй като тя може да създаде проблеми.

206 Partial Content – Заявката е прекъсната преди да бъде завършена напълно – съобщението се дава от някои програми обикновено когато потребителя се е уморил да чака отварянето на даден файл и преминава към следващия.

300 Multiple Choices – Заявката е неясна и е нужно уточняване кой точно от множеството ресурси е заявен.

301 Moved Permanently – Заявения ресурс е трайно преместен от старото си място, отговора сочи къде е преместен.

302 Moved Temporarily – Заявения ресурс е временно преместен другаде, отговора сочи къде е преместен.

303 See Other/Redirect – Трябва да се ползва алтернативен ресурс.

304 Not Modified – Съобщението показва, че клиентското копие на търсената информация е актуално и затова няма нужда ресурсът да бъде зареждан наново.

305 Use Proxy – Заявката трябва да бъде изпратена през прокси сървър.

307 Temporary Redirect – Заявения ресурс временно е преместен другаде; клиента трябва да използва за достъп същото URL.

400 Bad Request – Поради лош синтаксис заявката не може да бъде разбрана от сървъра. Клиента трябва да повтори заявката само след модифицирането и. Ако грешката продължава да се повтаря е препоръчително да се обърнете към сървърния администратор.

401 Unauthorized – За достъп до ресурсите се изисква идентификация. Съобщение означава, че нямате разрешение за достъп до заявената информация. Обърнете се към сървърния администратор, ако смятате, че достъпа ви до ресурсите трябва да е разрешен.

403 Forbidden – Забранен достъп. Сървъра разбира заявката, но отказва да я изпълни. Някои от възможните причини за това съобщение са: опит за достъп до директория (папка), която няма дефолт-страница, например index.html; опит за достъп до защитени с парола ресурси, при въвеждане на грешна парола; опит за достъп до обезопасена чрез Secure Sockets Layer (SSL) страница; забранен достъп през вашия IP адрес; твърде много ползватели, т.е. сървъра е зает в момента и др.

404 Not Found – Сървъра не може да намери търсения ресурс. Възможна причина за това е сгрешено URL или че ресурса не съществува. Ако грешката се повтаря е препоръчително да се обърнете към сървърния администратор.

405 Method Not Allowed – Не е разрешен метода, чрез който е извършена заявката за достъп до ресурса.

406 Not Acceptable – Неприемлива заявка.

407 Proxy Authentication Required – За да получите заявения ресурс е нужно да се идентифицирате през прокси сървър.

408 Request Time-Out – Time-out за заявката.

409 Conflict – Съществува вътрешно противоречие, поради коeто не може да се получи достъп до заявения ресурс.

410 Gone – Заявения ресурс не е наличен на сървъра и няма препратка към евентуално негово ново местоположение.

411 Length Required – Изисква се Content-Length (дължина на съдържанието) за да се изпълни заявката.

413 Request Entity Too Large – заявката е твърде дълга.

414 Request-URL Too Large – URL на заявката е твърде дълго.

415 Unsupported Media Type – Сървъра не поддържа типа на заявения ресурс.

500 Server Error – Сървъра е неспособен да изпълни заявката поради вътрешна сървърна грешка. Трябва да опитате по-късно или да се обърнете към сървърния администратор.

501 Not Implemented – Заявката изисква функция, която не се поддържа от сървърния софтуер.

502 Bad Gateway – Работейки като gateway или прокси, сървъра получава невалиден отговор от отсрещния сървър, който запитва, за да изпълни заявката.

503 Out of Resources – Заявката временно не може да бъде изпълнена, най-вероятно поради претоварване.

504 Gateway Time-Out – Невъзможна връзката с първоизточника (отсрещния сървър). Заявения ресурс не е достъпен, вероятно поради лоша връзка или проблеми, свързани с уеб страницата.

505 HTTP Version not supported – Заявката използва неподдържана версия на HTTP.

За автора