Хостингът се спира 10 дни след като изтече. Данните от хостинга се пазят 30 дни след спирането (т.е. общо – след 40 дни след изтичане на абонамента.) След този сток данните се изтриват.

Допълнителни източници:

Как най-бързо се активира една поръчка?

По какъв начин мога да платя?