Еластичност

Cloud VPS е еластична услуга, при която можете да променяте наетите от облака хостинг ресурси във всеки момент. Това ви дава възможност да реагирате адекватно на промени в потреблението, свързани с провеждането на рекламни кампании, публикуването на съдържание, водещо до рязко увеличаване на трафика и др. За целта, в контролния панел на облачната услуга са осигурени инструменти за ръчна и автоматична настройка на параметрите, които определят производителността на виртуалните машини.

Икономичност

С услугата Cloud VPS заплащате само толкова хостинг ресурс, колкото ви е необходим. За старта на своя проект можете да изберете икономична конфигурация, отговаряща на потреблението на началната фаза от проекта. С увеличаване на интереса към вашия сайт и посещаемостта, лесно ще актуализирате параметрите на хостинга така, че във всеки момент да постигате най-доброто отношение на производителност и цена.

Надеждност

Облачната услуга осигурява по-висока надеждност при съхранение на данните. Освен традиционния бекъп, който съпътства хостинг услугите, Cloud VPS създава допълнително копие на данните в облачната инфраструктура.

Производителност

Увеличеният брой на копията на вашите данни и тяхното сегментиране, което е част от алгоритъма на работа на Cloud VPS, осезаемо повишава производителността на виртуалните машини в сравнение с конвенционалите VPS сървъри.

Сигурност

За повишаване на резистентността на вашето уеб приложение и неговото обслужване Cloud VPS осигурява защитна стена (firewall) за всяка виртуална машина, възможност за изграждане на VPN мрежа, криптиран (SSH) достъп до виртуалните машини и др.