Тагът за хоризонтални линии е <hr>. Той няма затварящ таг и затова според изискванията в XHTML трябва да се изписва <hr />.

В HTML не съществува таг за вертикални линии. Вертикална линия може да се направи или във вид на графичен файл или чрез колона от таблица, например по следния начин:

<table width=“290″ bgcolor=“#f0f0f0″ border=“0″ cellpadding=“0″ cellspacing=“3″>
<tr valign=“top“>
<td width=“135″>

Това е пример за изграждане на вертикална линия чрез превръщане на колона от таблица във вертикална линия.

</td>

<td width=“5″ bgcolor=“#000000″>
</td>


<td>

<====Тук отляво се вижда вертикална линия, която всъщност е колона от настоящата таблица със зададен черен фон и дебелина 5 пиксела.

</td>
</tr>
</table>

Ефекта от горния код ще бъде следния:

Когато се използва без никакви атрибури тага <hr /> изобразява по подразбиране 3-измерна линия със сянка, заемаща цялата дължина на страницата или таблицата в която е изписан тага.

Атрибутите на <hr /> са следните:

1. width=“цифрова стойност“ задава дължина на линията в пиксели или проценти

2. align=“left, right или center“ задава разположение на линията вляво, вдясно или в центъра

3. size=“цифрова стойност“ задава дебелина на линията в пиксели

4. color=“цвят“ задава цвят на линията

5. noshade=“noshade“ премахва сянката на линията

ПРИМЕР:

<hr width=“200″ size=“5″ color=“#ff0000″>

В примера линията е с дължина 200 пиксела, с дебелина 5 пиксела и червен цвят:

!ВНИМАНИЕ: Тагът <hr /> е валиден във всички версии на HTML/XHTML, но всички атрибути на тага за линия са извадени от стандартите на езика и не се поддържат от XHTML 1.0 Strict DTD, макар че браузърите ще продължат да ги поддържат.