Трудно е да се каже каква трябва да е оптималната големина на една страница, за да бъде „харесана“ от колкото се може повече търсещи машини. От една страна страницата не трябва да бъде твърде малка, тъй като ще бъде бедна на съдържание и съответно на ключови думи и фрази. От друга страна не бива да бъде твърде дълга и „тежка“.

На много места се дават препоръки като оптимално количество текст отделната страница да съдържа от 200 до 500 думи, в които да присъстват десетина процента ключови думи и словосъчетания. Някои търсещи машини изрично съветват страниците да не надхвърлят определен размер. Например MSN.com препоръчват една html текстова страница (само текст, без графиките) да не надхвърля тежест от 150 KB.

Според препоръките на Google в една страница не е желателно да има повече от 100 връзки (#u=/bg/info/Hipervryzki), независимо дали те са към други страници от сайта или към външни страници.

Ако видите, че дадена страница става прекалено голяма и тежка или с прекалено много линкове, разделете я на 2 или повече части.