FTP достъп се предоставя от Host.bg с всички хостинг планове. FTP акаунти се създават от секция „Files“, модул „FTP Accounts“ в cPanel или  секция „Хостинг“, модул „FTP потребители“ в Hostbg панел. Броят на FTP потребителите не е ограничен независимо от хостинг плана.

Първият FTP потребител, създаден при активирането на хостинга, не може да бъде изтриван. Той служи едновременно за FTP и SSH достъп до хостинга. Може да бъде намерен по пътеката: Files / FTP Accounts / Special FTP Accounts (cPanel); Хостинг / FTP потребители / Управление на FTP потребители (Hostbg панел);

Изпращане на файлове към хостинга може да бъде изпълнено и от файловия мениджър: Files / File Manager / Upload ( cPanel); Хостинг / Файлов мениджър / Изпращане на файлове (Hostbg панел);

Няма ограничение за броя на качваните папки и файлове през FTP. Има ограничение обаче за броя на файловете на хостинга в зависимост от хостинг плана и ограничение за максималния размер на файл от 50 MB.