 Необходимост

Документ за идентификация се предоставя независимо дали заявката за регистрация е БЕЗ или СЪС основание. В първия случай ролята на Документ за идентификация може да се изпълнява отпълномощното на Host.bg. При регистрация на домейн СЪС основание, видът на Документа за идентификация се указва по време на попълване на заявката.

 Предоставяне

Документ за идентификация се предоставя в оригинал или заверен от регистранта.