Какво е DNS?

DNS (съкращение от Domain Name System, а също Domain Name Sevice и Domain Name Server) е справочник, който свързва имената на сървърите и техните нашинни адреси.

Всяка машина в интернет има уникален номер, който се нарича IP-адрес (IP е съкращение от Internet Protocol) и е с формат xxx.xxx.xxx.xxx (4 сегмента х 1, 2 или 3 цифри)- например 217.58.31.176, 147.115.0.67 и т.н. Числата между точките могат да приемат стойности от 0 до 255. Фактически интернет работи с IP-адресите, а не с домейн имената. Всеки уеб сайт в мрежата може да бъде идентифициран освен чрез домейна си, чрез IP-адреса си  това е адресът на сървъра, на който се намира сайтът. Например, IP-адресът на Host.bg e 87.120.40.4 и ако вие извикате с браузъра https://87.120.40.4 ще отворите страницата host.bg. Разбира се много по-лесно е да се помни host.bg.

DNS изпълнява ролята на връзка между домейна (името на сайта) и IP-адреса. Когато напишете някое име на сайт в браузъра и натиснете „Enter“, DNS преобразува името в IP-адрес, за да бъде заредена съответната страница.

Какво е DNS администрация?
DNS администрация означава да укажете към кой IP адрес да сочи даден домейн.

Съществуват няколко вида DNS записи.

А-запис, MX-запис и CNAME-запис?

1. „А“ е съкращение от „Address“. А-записът задава IP адреса, към който да сочи даден домейн. Стандартният А-запис има вида:

Домейн      Вид на записа       IP адрес

Например: „domain.com     А     194.38.0.155“

А-записът е основният DNS-запис, тъй като свързва IP адреса с домейн-името на сайта.

2. „MX“ е съкращение от „Mail eXchange“. MX записът се задава във вид на URL адрес – например mail.my-domain.com, а не IP адрес. MX записът определя пощенския сървър, който обработва електронната поща за вашия домейн.

Когато се използва повече от един пощенски сървър към MX-записа е нужно да запишете т.нар. приоритет на сървъра. Той представлява число от 0 до 65535. Сървърният приоритет показва реда, в който да се използват пощенските сървъри. Колкото е по-малко числото, толкова е по-висок приоритетът на сървъра, т.е. най-високият приоритет е 0, а най-ниският 65535. Пощенският сървър с най-висок приоритет в даден MX-запис се явява основен, а сървърът или сървърите с по-нисък приоритет са второстепенни и се включват само, ако основният e-mail сървър поради някакви причини е недостъпен.

Бъдете внимателни при работа с MX-записите. Ако промените вашия email-сървър писмата ви повече няма да пристигат в старите ви пощенски кутии, нито ще работят пренасочванията на пощенски кутии, които сте направили.

Стандартният MX-запис има вида:

Домейн     Вид на записа      Число, показващо приоритета      Пощенски сървър

Например: „domain.com      MX      10       email.server.com“

3. CNAME е съкращение от „Canonical Name“. Такъв запис се прави когато трябва да насочите един или няколко поддомейна към даден домейн или към друг поддомейн. Адресът, към който правите насочването е каноничен (реален) адрес. CNAME-записите се наричат още „мнемонични имена“ или „псевдоними“ (alias). Те се правят за удобство и могат да заменят дълъг и труден за запомняне адрес.

Към един домейн може да се направят неограничено количество CNAME-записи. Така много поддомейни ще сочат към един и същ уеб адрес. Преди да се направи CNAME-запис е задължително да съществува А-запис. Когато едно име е използвано в качеството на псевдоним (в CNAME-запис), то не може да бъде ползвано в никакъв друг тип DNS запис.

Стандартният CNAME запис има вида:

Поддомейн       Вид на записа        Домейн

Например: „sub.domain.com)       CNAME       domain.com“

Ако имате собствен уеб сървър на даден IP-адрес и искате той да хоства сайта ви:
– влезте в модул „DNS администрация“
– изтрийте всички записи с тип на записа „A“
– създайте нов „A“ запис, който насочва „самия домейн“ към вашия IP адрес
– и още един „A“ запис, който насочва „всички поддомейни“ към същия IP адрес

Имайте предвид, че след тази промяна няма да можете да ползвате услугата „уеб пренасочване“. Ако решите, че вече не искате да ползвате вашия уеб сървър, а „уеб пренасочване“, използвайте бутона „Възстановяване“, който поставя настройките по подразбиране.

Как да вляза в страницата за DNS администрация?

Модул DNS администрация се намира в секция Домейни на контролния панел

Как да направя А-записи?

От Контролният панел кликнете на DNS администрация. Ще се появи прозорец, където са изброени Вашите домейн. Кликнете на бутон Редактирай срещу домейна, както е показано на изображението отдолу

За да направите нови А-записи запишете в разграфеното на 4 части поле IP адреса на вашия хост. Изберете бутона с надпис „всички субдомейни (вкл. www)“, след което натиснете бутон „ЗАПАЗИ“. Така създавате първия си А-запис.

След това създайте втори А-запис като изберете средния кръгъл бутон с надпис „самия домейн“, запишете IP-адреса и кликнете бутон „ЗАПАЗИ“.

По този начин домейнът ви е насочен към IP адреса и страницата ви ще се отваря независимо дали изписвате уеб адреса във формат domain.com или www.domain.com

Символът звезда (*) в DNS записите определя съответния вид насочване за всички неуказани поддомейни.

Имайте предвид, че за да сработи новото насочване обикновено са нужни от 24 до 48 часа, тъй като толкова време е необходимо, за да се обнови информацията в домейн нейм сървърите (DNS). Ако сбъркате нещо винаги можете да възстановите записите по подразбиране с натискане на бутон „Възстановяване“.

Как да направя MX-записи?

Ако желаете да направите нови MX-записи изберете от падащото меню „създаване на нов MX запис“ и натиснете бутон „Създай“. След това в малкото поле с надпис „Приоритет“ трябва да запишете числото определящо приоритета на сървъра (по подразбиране приоритетът е 10). В полето най-долу с надпис „Към mail exchanger“ трябва да запишете хост адреса на e-mail сървъра, след което да натиснете бутон „Запази“. Създайте един МХ-запис като изберете бутон „самия домейн“ и втори МX-запис като изберете бутон „всички поддомейни (вкл. www)“.

Как да направя CNAME-записи?

За да направите CNAME-запис изберете от падащото меню „създаване на нов CNAME запис“ и натиснете бутон „Създай“. Канонични, т.е. реални имена (домейни) са google.com, mail.yahoo.com и т.н. Запишете в най-горното поле срещу името на вашия домейн (ще го наречем условно domain.com) поддомейна search, а в полето най-долу срещу надписа CNAME въведете google.com и натиснете бутон „Запази“. Когато записът сработи при изписване на адреса search.domain.com (където domain.com e вашия домейн) ще се отваря страницата на Google.

Как да проверя дали насочването е правилно?

Когато правите промени през модул „DNS администрация“ те се отразяват моментално на нашите DNS сървъри, но старите DNS записи може да са кеширани от вашия компютър, от DNS сървърите на вашия интернет доставчик или от някой друг сървър по пътя между вас и сървъра. Тези кешове ще изчезнат до 24 часа, но до тогава можете да проверите дали нашите сървъри отговарят по очаквания от вас начин на заявките чрез програмата nslookup. За подробности прочетете страницата Как да проверя накъде е насочен домейна с nslookup?

ВНИМАНИЕ! Създаването на описаните DNS записи изисква ползването на DNS сървърите на Host.bg. Те са зададени по подразбиране в модул Домейн информация в Контролния панел. Изтриването или промяната на DNS записите ще спре фукционирането на вашия сайт.