Всеки от хостинг плановете предлага ползване на CGI скриптове.

Имате възможността да избирате между няколкото езика, които нашите сървъри поддържат, а именно Perl, Python и PHP.

Безплатни и лесни за конфигуриране скриптове можете да намерите
на следните адреси:
www.hotscripts.com
www.cgi-resources.com

CGI скриптовете трябва да се ъплоудват в ASCII mode, файловите разрешения трябва да бъдат както следва:
Owner: Read, Write, Execute (7)
Group: Read, Execute (5)
Other: Read, Execute (5)
Това е: chmod „755“.

Файлови разширения за Perl скрипт: .pl
Файловите разширения за PHP скриптове: .php
Файловите разширения за Python скриптове: .py

Абсолютни пътища
Perl 5.6.1: /usr/bin/perl
Python 2.2.1: /usr/bin/python
PHP4: /www/misc/wwwbin/php4
PHP5: /www/misc/wwwbin/php5
sendmail: /usr/sbin/sendmail

Вашите CGI програми могат да бъдат записани където и да е в уеб пространството на вашия хостинг. Специална директория като /cgi-bin не е задължителна, но ако желаете можете да създадете такава и да поместите там CGI скриптовете си.

Моля оптимизирайте вашите скриптове с оглед разумно използване на сървърна памет и процесорно време. Нашата система автоматично спира изпълнението на скриптове, които използват твърде много системни ресурси.

Повече за ограниченията при изпълнение на скриптове можете да намерите в страница: Какви са ограниченията на сървърите на Host.bg?