Поръчката на Cloud VPS не е обвързана с избор на план с предварително зададени параметри. Вместо това, хостинг ресурсът, който ви е необходим, може да бъде точно определен с помощтта на Cloud VPS конфигуратор. За ваше улеснение сме предложили няколко плана, подходящи за различни приложения.

Старт – този план осигурява минималния ресурс за функциониране на виртуална машина (VM). Макар най-ниската стойност за избор на памет в конфигуратора да е 256 MB, препоръчително е тази стойност да е поне 512 MB. На практика, минимум 128 MB от тази памет се използва от инсталираната на VM операционна система, а за някои инсталации минималната памет е 256 MB.

Мейлинг – за създаване на собствен сървър за електронна поща или за стартиране на мейлинг приложение е необходимо да осигурите повече дисково пространство.

Уеб + Мейлинг – стартирането на две приложения – уеб сайт и сървър за електронна поща съвместно, изисква повече процесорно време. За целта трябва да наемете поне две виртуални ядра. Вижте повече за особеностите при определяне на процесорния ресурс.

Управляем (Managed) – този план включва контролен панел за управление на услугата. Това може да бъде някой от добре известните комерсиални продукти cPanel или Plesk, както и продукт с отворен код – например Vittualmin. Контролният панел е приложение, което работи непрекъснато, независимо за какво се използва виртуалната машина и дали има активни потребители в даден момент. За целта е необходимо да осигурите повече оперативна (RAM) памет.

Е-магазин 500 – електронните магазини традиционно изискват повече хостинг ресурс, който силно зависи от броя на потребителите на сайта. За определяне на необходимия хостинг имат значение също така системата за актуализиране на данните, броят на въведените оферти, големината на графичните изображения, използването на инструменти на социалните мрежи и много други параметри на магазина. Ориентировъчно, този план предлага хостинг за електронен магазин с до 500 посещения на час.

Уебпро – планът е подходящ за всякакви уеб приложения, като информационни сайтове, стартиращи портали, е-магазини и др.

Е-магазин 2000 – с този план ще можете да хостнете електронен магазин с до 2000 посещения на час, ако сте взели мерки за неговото оптимизиране.