Какво е CHMOD?

CHMOD е съкращение от „Change Mode“ и представлява функция, чрез която се задават права за достъп до файл или директория от един уеб сайт. Функцията CHMOD работи при всички UNIX и Linux базирани системи. Правата определят дали в дадена директория може да се записват файлове или даден файл да бъде редактиран, четен или изпълняван.

  • Съществуват 3 различни права за работа с документите, които се обозначават с буквите RWX, които са съкращение от Read (четене), Write (писане) и Execute (изпълнение).

Всяка цифра от 0 до 7 представлява някаква комбинация от тези 3 права, т.е. дава разрешение за извършване на определени действия:

7 е с най-висок приоритет и позволява на потребителя да прави всичко – да чете документи, да ги изпълнява, да записва в тях и да ги редактира (Read, Write and Execute);

6 – позволява четене, запис и редактиране, но не позволява изпълнение (Read and Write);

5 – позволява четене и изпълнение, но не позволява писане (Read and Execute );

4 – позволява само четене (Read)

3 – позволява записване, редактиране и изпълнение, но не позволява четене (Write and Execute)

2 – позволява запис и редакция, но не позволява четене и изпълнение (Write)

1 – позволява само изпълнение (Execute)

0 – не позволява нищо

  • Правата на един файл или папка се задават с поредица от три цифри – 777, 755, 644 и т.н., всяка от които се отнася за различни ползватели на документа.

Първата цифта се отнася до собственика на документа.
Втората цифра показва правата на ползватели от групата.
Третата цифра показва правата на всички останали.

Пример: Права 750 означават, че собственикът на документа може да прави с него всичко (7), ползвателите от групата могат само да четат и изпълняват файла, но нямат право да пишат в документа и да го редактират (5), а всички останали нямат никакви права (0). Очевидно, за да да се дадат пълни права на всички chmod трябва да е 777.

  • Най-вероятно ще ви се налага да ползвате следните атрибути:

755 – необходимо за CGI скриптове, за да могат да бъдат изпълнявани. Имайте предвид, че CGIскриптовете няма да работят, ако атрибутите се сменят на 777.

777 – необходимо за директории, в които трябва да могат да пишат PHP скриптове. CGI скриптове могат да пишат и в директории, които са 755 /такива атрибути имат директориите по подразбиране/

666 – необходимо за файлове, върху които PHP скриптове трябва да могат да пишат. 777 също работи в случая.

Как да изпълня CHMOD?
С FTP клиент и следните стъпки:
– влиза се в FTP клиента
– качват се файловете и папките на сървъра
– избира се директорията/файла за промяна на правата с клик върху левия бутон на мишката
– с клик върху десния бутон на мишката се появява панел, от който се избира опцията Properties, Chmod, File Permissions, File Attributes, или каквато подобна предоставя FTP клиента.
– от новия панел, който се появява, се задават правата на собственика, групата и останалите

Как да изпълня CHMOD през FTP клиент FileZilla?

След като качите файловете и директориите си на хостинга, отидете с мишката върху файла или директорията, които ще chmod-вате (става дума за файлове и директории, които вече са прехвърлени на хостинга, а не за тези, които се намират в личния ви компютър).

Кликнете върху файла/директорията с десния бутон на мишката. Ще се появи меню, от което изберете опцията за смяна на права. Ще излезе ново меню, от което трябва да изберете какви да бъдат правата за собсвеника, групата и останалите:

В горния пример са зададени права 666, т.е. и собственика на файла и групата и останалите ще могат да четат и редактират документа, но няма да могат да го изпълняват.