Колкото по-често се срещат вашите ключови думи в текста, толкова по-висок ще бъде и рейтинга на страницата. Затова е препоръчително когато пишете в страницата дадена информация, да подбирате фразите така, че те да съдържат ключовите ви думи. За улеснение може да си съставите списък с 50-те или 100-те основни и най-важни за сайта думи и словосъчетания. Никой не знае какво е „магическото“ число на оптималното количество такива думи за една уеб страница. Условно е прието да се смята, че една „добра“ страница трябва да съдържа от 200 до 500 думи текст, като е препоръчително около 10-15% от тях да са ключови. Разбира се това не е правило и няма нужда непременно да се стремите да се съобразявате с подобни „норми“.

От друга страна прекомерната употреба на едни и същи ключови думи в дадена страница може да бъде възприето от търсачките като „спам“ и опит софтуера да бъде „излъган“ и да изведе страницата на по-предни позиции, отколкото и се „полага“ според критериите на търсачката.

Някои web masters опитват да „заблудят“ търсещите машини, като изписват огромни количества ключови думи под основния текст в страниците си. Обикновено тези думи се пишат с малък размер на шрифта и с цвят близък до цвета на фона на страницата. Не е препоръчително да използвате този похват, тъй като той оставя неприятно впечатление у посетителите на страницата, а и загрозява самата страница. Изобщо не е добра стратегия да се опитвате да „надхитрите“ търсещите машини. Най-добрите от тях имат опции, с която отсяват подобни страници, тъй като възприемат съдържанието им като спам и в крайна сметка резултата ще бъде по-ниска популярност на страницата, а не по-висока. Може и да постигнете успех за кратко време, но обикновено крайния резултат не е положителен. Изобщо, докато изграждате страницата си мислете за това как да улесните и да бъдете по-полезни на бъдещите посетители на страницата, а не за това как ще я възприемат търсещите машини.