Да, в контролния панел има специален модул за лесно конфигуриране и настройка на автоматичните задачи.

Освен това Cron задачи можете да конфигурирате през SSH със следните команди:

crontab -e – редактиране на crontab файл
crontab -l – показване на crontab файл
crontab -r – премахване на crontab файл

Не забравяйте, че пътищата в crontab трябва да са абсолютни.

Пътищата до РНР са съответно:

PHP4: /www/misc/wwwbin/php4
PHP5: /www/misc/wwwbin/php5

Когато пускате cron-задачи имайте предвид, че скриптът ви трябва да завърши до максимум 5 минути, тъй като всеки процес, който се изпълнява над 5 минути автоматично се спира от системата.

Host.bg предоставя SSH достъп за всички планове на споделен хостинг.