Какво представляват IPv6 адресите

IPv6 адресът съдържа 128 бита информация, за разлика от IPv4, който съдържа само 32 бита. IPv6 адресът е съставен от 8 групи от по 4 шестнайсетични цифри.

Read More