Използвайте за всеки ваш графичен файл (.gif, .jpg и др.) атрибута alt, с който се задава описание на файла. Търсещите машини индексират текстовете написани в alt, а ако файла не се зареди юзерите ще видят поне надписа и ще разберат приблизително какво представлява графиката или снимката.
Използвайте и атрибутите width и height, за да укажете точния размер на файла. Така браузъра ще зарежда вашите снимки и графики по-бързо.
Например:

<img src=“image.gif“ width=“100″ height=“50″ alt=“Описание на графичния файл“ />