Административният панел https://admin.host.bg съдържа вашия клиентски профил и информация за наетите от вас абонаменти услуги. В него се намира модулът за подновяване на хостинг абонаментите и регистрациите на домейните.

Контролният панел е инструмент за управление на хостинга.

  • За хостинги наети след 2014 г. достъпът до контролния панел става от иконка cPanel в административния панел.
  • За по-старите абонаменти, контролният панел не е отделен инструмент. Модулите от контролния панел се намират в самия администратовен панел в секции Хостинг, Статистика и логове, Е-поща и Домейни.