Добавяне на адон сайт

Влезте в контролния панел на хостинга на адрес admin.host.bg и кликнете върху модула „Аdd-on сайтове“.

В извиканата форма въведете името на add-on домейна.

За да работи add-on сайтът, трябва да свържете неговия домейн с неймсървърите на основния сайт. Ако add-on домейнът е регистриран в Host.bg, това става в модул „Домейн информация“ в контролния панел на домейна. В полетата Nameserver_1 и Nameserver_2 поставете имената на DNS сървърите, обслужващи основния хостван сайт. Можете да разберете, кои са тези имена в сайтаwhois.net  или в сайта register.bg, ако основният сайт е с разширение.bg.

Ако add-on домейнът е регистриран при друг доставчик, задаването на неймсървърите трябва да стане в неговия контролен панел.

Сега вече можете да управлявате DNS записите за адон домейна от модула DNS администрация на хостинга. След като влезете в страницата изберете от падащото меню „DNS администрация за:“ името на адон сайта.

DNS администрация

ВНИМАНИЕ! Ако се опитате на създадете адон сайт с домейн, който вече е паркиран, системата ще покаже следното съобщение:

„Този домейн не може да бъде добавен като add-on защото вече е паркиран към основния домейн. Трябва да отмените паркирането, ако искате да използвате домейна за add-on сайт“

Върнете се в началната страница на контролния панел като изберете „Начало“ в основното меню, влезте в модула „Паркиране на домейни“ и изтрийте паркирането като кликнете на връзката „изтриване“ срещу паркирания домейн.

Разпаркиране

ВНИМАНИЕ! Файловете на add-on сайтовете трябва да се изпратят в директория:

/addon_domains/add-on-domain/www/root/

За поддомейни към add-on домейна трябва да създадете ръчно папка с името на поддомейна и в нея да създадете папка /root/:

/addon_domains/add-on-domain/sub-domain/root/

Пътека за файловете на адон сайта

При успешно добавяне на add-on домейна, след въвеждане в браузър ще се зареди следната служебна страница:

Служебна страница

От тази директория /addon_domains/add-on-domain.com/www/root/ трябва да започва вашият сайт – т.е. трябва да изтриете служебния файл index.html и да го замените с основния файл за вашия сайт заедно със съответната структура от файлове и директории.

Ключови думи: add-on, ad-on, addon, adon, адд-он, ад-он аддон, адон