След като стартирате Thunderbird изберете „Местни Папки“ -> „Създаване на нова регистрация“. Ако мейл клиентът е току-що инсталиран, този прозорец ще се стартира заедно с програмата.

От новия прозорец изберете „Прескачане и използване на съществуваща поща“

Попълнете:

Вашето име: Произволен текст за ваше удобство, с който ще разпознавате пощенската си кутия – например Вашето име

E-поща: Пълният ви e-mail адрес, например: mail@domain.com

Парола: паролата за пощенската кутия, която сте задали при създаването й.

Кликнете върху „Продължаване“.

За мейл сървър – независимо дали е входящ POP3/IMAP или изходящ SMTP въведете mail.host.bg

Ако сте избрали да работите с IMAP протокол, използвайте следните портове:
Без SSL – 143
С SSL – 993

Ако сте избрали POP3 протокол за достъп до мейл сървъра, трябва да поставите един от следните портове:
Без SSL – 110
С SSL – 995

Изходящият сървър SMTP използва следните портове:

Без SSL/TLS – 25
С TLS – 587

Маркирайте използването на „обикновена парола“ за изходящият сървър.
За потребителско име използвайте пълния ви мейл адрес, например mail@domain.com