За да конфигурирате електронната поща на вашия iPhone влезте в Settings, след което избeрeте Mail , Contacts , Calendars, после Add Account, на следващата стъпка – Other и накраяAdd Mail Account.

Попълнете полетата:

Name (Име) – въведете вашето име (и/или фамилия)
Address (Е-мейл адрес) – въведете вашия мейл адрес.
Password (Парола) – въведете паролата за пощенската кутия
Description (Описание) – попълнете го за да различавате мейл акаунтите на телефона си.

Запомнете въведените данни със Save.

На следващия екран изберете протокола, който ще ползвате (IMAP или POP) и въведете входящия и изходящия сървъри. На екрана ще видите:

Name (Име) – в това поле можете да редактирате името, което въведохте в началото.
Address (Е-мейл адрес) – тук можете да редактирате мейл адреса, който въведохте.
Description (Описание) – можете да редактирате описанието, което вече сте въвели.

– Incoming Mail Server (Входящ мейл сървър)

Host Name (Име на сървъра) – въведете mail.host.bg
User Name (Потребител име) – въведете вашия мейл адрес, например ivan.ivanov@vashiadomein.com.
Password (Парола) – въведете паролата за пощенската кутия.

– Outgoing Mail Server (Изходящ мейл сървър)

Host Name (Име на сървъра) – въведете mail.host.bg
User Name (Потребител име) – въведете мейл адреса, например ivan.ivanov@vashiadomein.com.
Password (Парола) – въведете паролата за пощенската кутия.

Запомнете със Save.

Ако желаете да настроите защитена връзка към мейл сървъра използвайте пътеката:

Settings -> Mail, Contacts, Calendars -> Изберете акаунт.

За да използвате защитена връзка за IMAP / POP3 скролнете надолу и изберете Advanced

За полето Use SSL изберете „On“ и ако портът не се промени автоматично, в секцията Server Portвъведете:

За POP995
За IMAP993

За да използвате защитена връзка за SMTP изберете последователно съществуващия акаунт,SMTP, след което кликнете върху Primary Server.

На следващия екран поставете за Use SSL стойност „On“ и ако портът не се промени автоматично, в секцията Server Port въведете порт 587

! Използването на SSL връзка и съответните портове е решение на проблема с неработещ порт 25, което е често срещано, тъй като някой мобилни оператори блокират този порт.