Кликнете върху иконата на Outlook

СТЪПКА 2

От горното меню на панела кликнете върху бутон Tools, а след това – върху Accounts… (E-mail Accounts…)

СТЪПКА 3

Изберете кръглия бутон „Add a new e-mail account“ и натиснете бутон Next.

СТЪПКА 4

Изберете кръглия бутон за протокола, по който искате да работите с електронната си поща – POP3 или IMAP и натиснете бутон Next.

СТЪПКА 5

1. Срещу полето с надпис Your Name запишете името си, например Ivan Ivanov. Това име ще придружава вашите изпратени писма

2. Срещу полето с надпис E-mail Address запишете email-a си, например ivan@proektant.com

3. Срещу полето с надпис Incoming mail server запишете mail.host.bg

4. Срещу полето с надпис Outgoing mail server (SMTP) запишете също mail.host.bg

5. Срещу полето с надпис User Name запишете потребителското си име, което е самия email адрес – в примера това е ivan@proektant.com

6. Срещу полето с надпис Password запишете паролата, която сте получили след регистрацията на вашия домейн и хостинг (ако сте я сменили запишете новата парола)

7. Кликнете върху бутон More Settings…

СТЪПКА 6

1. От панела който се отваря изберете таб Outgoing Server

2. Поставете отметка в квадратчето срещу надписа My outgoing server (SMTP) requires authentication

3. Изберете кръглия бутон Use same settings as my incoming mail server

4. Натиснете бутон ОК

СТЪПКА 7

Отидете в следващия таб Advanced

В полето Incoming mail server трябва да въведете един от следните портове в зависимост от избрания протокол:

за IMAP – порт 143
за POP3 – порт 110

Ако маркирате „This server requires an encrypted connection (SSL)“ трябва въведете друг номер на порт:

за IMAP – порт за SSL връзка 993
за POP3 – порт за SSL връзка 995

За Outgoing server (SMTP) изберете порт 25

Ако искате да изпращате е-пощата си по защитена връзка, маркирайте опцията „This server requires an encrypted connection (SSL)“  въведете номер на порт 587.

! Използването на TLS или SSL връзка и съответните портове е решение на проблема с неработещ порт 25, което е често срещано, тъй като много Интернет доставчици блокират този порт.

Натиснете OK

СТЪПКА 8 – Финал

В отворения прозорец Internet E-mail Settings (POP3) натиснете бутона Test Account Settings

Затворете тестовия прозорец с Close

Затворете последния прозорец с Next -> Finish