FTP е съкращение от File Transfer Protocol и представлява протокол за прехвърляне на файлове от една машина (компютър или сървър) на друга. FTP е един от най-старите протоколи в интернет, но продължава да бъде най-удобният, най-простият и най-ефективният начин за прехвърляне на файлове.

Работата с протокола FTP изисква две отделни програмни части – FTP-сървър и FTP-клиент.

FTP-сървърът (ftp-server) е програма, която работи на отдалечената машина – тази с която искате да обмените данни. FTP сървър може да се разположи и на персонална машина.

FTP-клиентът (ftp-client) представлява програма, която трябва да имате инсталирана на личния си компютър, за да сте в състояние да прехвърляте файлове от и към други отдалечени машини. FTP клиентът се използва за зареждане (upload) на сайтове в интернет, т.е. за прехвърляне на файлове от персоналния компютър към избрания хостинг.

Освен инсталирана на личния си компютър клиентска FTP програма вие трябва да знаете адреса на FTP-сървъра и да имате и права за достъп до него.  В определените за целта полета ftp-адрес, име (username) и парола (password) въведете необходимата информация. След като се идентифицирате с името и паролата си и след като осъществите връзката с отдалечения сървър ще можете да прехвърляте файлове от личния си компютър към него и обратно.

Типичният интерфейс на една FTP клиентска програма съдържа два панела – за местните и отдалечените папки.

Прехвърлянето на файлове  става чрез маркиране на избрания файл и натискане на бутон за прехвърляне или по метода „drag & drop“. По този начин файловете и папките ви ще бъдат изпратени на вашия хостинг, а сайтът ви ще бъде публикуван в интернет и ще бъде видим от всяка машина, свързана със световната мрежа.

Съществуват много FTP клиентски програми. Eдин от най-добрите напълно безплатни FTP клиенти e FileZilla, работещ с всички версии на Windows и поддържащ български език. Ето инструкции за инсталиране на FileZilla.