Файловият мениджър е инструмент за бързо и лесно организиране на файловете от вашия сайт. Когато трябва да качите (ъплоуднете) папки съдържащи множество файлове е препоръчително да използвате FTP програма.

Ако искате да обработите един-два или няколко файла Файловият мениджър е по-добрият вариант. Чрез него можете да създавате или изпращате към сайта файлове, които да редактирате, преименувате или изтривате. Освен това можете да създавате, преименувате и изтривате папки (директории).

Как да вляза във файловия мениджър?

За да използвате Файловия мениджър трябва да влезете в своя хостинг акаунт. Отидете на адресhttps://admin.host.bg, напишете потребителското си име и парола и натиснете бутон „Вход“. След това изберете иконката „Файлов мениджър“, намираща се най-горе, най-вляво на панела.

Файлов мениджър

////
Къде да поставя уеб страниците и другите си файлове?

След като кликнете върху връзката „файлов мениджър“ ще се отвори основната папка – www . Кликнете върху нея, а след това върху папка  root. Тук се намира вашият тестов начален (index.html) файл. Заменете го с index файла на сайта. Пътеките във вашия index файл определят къде да поставите останалите файловете от сайта.

Файлов мениджър - списък

Как да изпратя файл?

За целта отидете в секция „Файлов мениджър“ – Изпращане на файлове.

Наведнъж можете да изпратите до 5 файла. Имайте предвид, че през Файловия мениджър може да изпращате единствено файлове, но не и папки. Ако трябва да качите една или няколко папки с множество файлове е най-добре да използвате FTP клиент. Максималният размер на изпращаните файлове е 30 MB.

Как да създам нов файл или папка?

Отидете в секция Създаване на нов файл/директория. Имайте предвид, че в една папка не можете да създавате файл и директория с едно и също име. За имената на файловете и директорите има някои ограничения. Не са разрешени имена на файлове, които не могат да служат за имена на уеб страници или такива които не се обслужват от операционната система. Затова в името не могат да присъстват следните символи:

„&“, „%“, „+“, „#“, „?“, „/“, „\“, “ ‘ “ (Единична кавичка) и “ “ “ (Двойна кавичка)

Всеки от останалите специални символи МОЖЕ да се използва в имената:

“ “ (Интервал), „!“, „@“, „$“, „^“, „*“, „|“, „,“, „;“,“(„, „)“, „[„, „]“, „{“ , „}“, „<„, „>“ , „~“ и „`“ (Апостроф)

Файловият мениджър не създава и не обработва имена на кирилица. Причината за това е, че различните FTP клиенти, с които обикновено се работи паралелно с файловия мениджър, обработват кирилицата по различен начин, което води до неправилно визуализиране или други затруднения с файлове с кирилски имена.

Как да редактирам файл или папка?

Папките могат да се преименуват с клик върху иконката срещу всяка папка. Срещу името на всеки файл има иконки за преименуване и редактиране или преглед на файла. Текстовият редактор поддържа синтактично оцветяване на следния код:

PHP, HTML, XHTML, Javascript, CSS, Java, Perl, Python, SQL, Shell scripts, Ruby, C, CPP и C#,

като по подразбиране се изпълнява PHP + HTML разпознаване. Няма ограничение за размера на редактираните файлове, но работата на текстовия редактор зависи от скоростта на обслужване на Javascript от браузъра ви и е възможно файлове с размер над 100 KB да се обслужват по-бавно.

Съдържаниетро на документните формати на Microsoft Office: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx и pps; OpenDocument: odt, ods и odp; както и rtf се визуализира с помощта на уеб приложение на трета страна Zoho. !Внимание, използването на външно приложение нарушава защитеността на файла от https връзката с контролния панел.

Как да изтрия файл или папка?

За да изтриете уеб страница, снимка или друг файл трябва да го маркирате чрез кликване върху чекбокса срещу файла, а след това да натиснете бутон „Изтриване“, който се намира след списъка с файловете. По същия начин става изтриването на папки.

Мога ли да разархивирам компресирани файлове или директории?

Да. За компресирани файлове опцията за редактиране във Файловия мениджър се заменя с опция за разархивиране. Разархиваторът работи със следните файлове:

.zip, .bz2, .tar, .tar.gz, .tar.bz2, .gz и .rar

При изпълнение на тази операция автоматично се създава директория с името на разархивирания файл. Максималният размер на файлове, които могат да се разархивират, е 30 MB.