1. Липса на заглавие (title) на страницата или лошо подбрано заглавие
Между таговете <title> и </title> трябва да се сложи не просто някакво заглавие, а най-важното изречение в цялата страница, словосъчетанието, което „удря в десятката“. При това дължината му е доста ограничена и трябва да се ползва оптимално; всяка буква в заглавието трябва да е прецизно подбрана. Честа грешка е в заглавието да се ползват разни „паразитни“ и ненужни думи от типа „Добре дошли в страницата на…“

2. Многократно повторение на ключови думи в заглавието (title) и метатаговете за описание и ключови думи.
Преди много време на уеб мастерите беше любим похват да повтарят десетки пъти едни и същи ключови думи в заглавието и особено в метатага за ключови думи на страницата. Оттогава търсещите машини станаха много „по-умни“ и този „трик“ вече не е препоръчително да се използва, тъй като носи негативи, вместо да покачва рейтинга на страницата. Максимално допустимото повторение на една и съща дума в метатаговете е 3 пъти.

3. Нерелативност между ключовите думи в метатаговете за описание и ключови думи и съдържанието на страницата.
Друг често ползван похват за „примамване“ на посетители в миналото беше в метатаговете да се трупат ключови думи, за които е известно, че са много ползвани при търсене в мрежата, например sex, Britney Spears и др. подобни, докато всъщност в съдържанието на страницата става дума за нещо съвсем друго.

4. Прекалено дълги метатагове и заглавие.
Оптималната дължина на заглавието (title) на страницата е до 40-50 символа.
Оптималната дължина на метатага за описание (description) е до 120-150 символа.
Оптималната дължина на метатага за ключови думи (keywords) е до 500-600 символа.
Имайте предвид, че паузата между отделните думи, както и запетаите, също се броят за един символ.

5. Page spamming (наричано още web spamming, keyword spamming и пр.) – многократно повторение на ключови думи в „тялото“ на страницата.
За страници, които са „претъпкани“ с ключови думи и фрази е ясно, че не са изработени заради юзерите в интернет, а заради търсещите машини. Тъй като софтуера на повече търсачки е достатъчно „интелигентен“ и тъй като основния принцип за класиране на страниците е „полезност за потребителя“, такива страници биват игнорирани и класирани на лоши позиции.

6. Бедни на съдържание или прекалено дълги страници и с прекалено много връзки.
Бедните на съдържание страници не са „харесвани“ от търсещите машини; в другата крайност са прекалено „тежките“ и дълги страници или страниците с прекалено много връзки.
Според критериите на MSN една текстова страница без графиките не трябва да надхвърля 150 KB. Според критериите на Google в една страница не е препоръчително да има повече от 100 връзки.

7. „Огледални“ сайтове (mirror sites).
Търсачките не се отнасят положително към сайтове с напълно или почти еднакво съдържание, така че не е препоръчително да използвате подобен „трик“.

8. Добавяне на страницата в хиляди търсачки.
Това не е добра идея, въпреки че много Search Engine Optimizers все още предлагат подобна услуга. Основните търсещи машини и директории се броят на пръстите на едната ръка – това са
Google
MSN
Lycos
Yahoo
DMOZ

Ако страницата е добавена в тях, това гарантира, че 80-90% от ползвателите в интернет ще могат да я намерят. Остава още страницата да се добави и в някои тематични директории и търсачки (според тематиката на сайта) и в някои регионални директории (според географската насоченост на сайта). За повече информация вижте материалите в папка Търсачки и директории с безплатно добавяне.

9. Непрекъснато добавяне на сайта в търсачките.
Не е необходимо през ден-два да добавяте сайта си в търсачките. Еднократното добавяне е напълно достатъчно. След това вече са ви необходими връзки, които да водят към сайта – следвайки връзките търсещите машини ще индексират страницата ви редовно.

10. Липса на описание на графиките чрез атрибута alt на тага img.

11. Неправилно подбрани ключови думи.

12. Bad neighbourhood