За създаване на html-страница е нужен някакъв текстов редактор, например Notepad, който е част от пакета на Windows.

За да отворите Notepad натиснете бутон „Start“ най-долу, най-вляво на екрана, след което изберете Programs->Accessories->Notepad.

Командите (tags) на езика HTML се затварят в ъглови скоби (< и >)

Повечето команди имат начален и краен (затварящ) таг.

Крайния таг е същия като началния, но с наклонена черта отпред.

Началния таг (команда) за създаване на html страница е <html>
Крайния таг с който завършва html документа е </html>

След като отворите Notepad напишете в него:

<html>Това е моята първа HTML страница</html>

след което натиснете от горното меню File -> Save as…

От прозореца който се отваря изберете къде в компютъра ви да се запази html-страницата (например в диск C или в папка My Documents и т.н.), напишете името на страницата с разширение html (например index.html), изберете „All Files (*.*)“ от менюто срещу надписа „Save as type:“ и натиснете бутон Save.

По този начин страницата е съхранена на твърдия диск. Началната страница на един уеб сайт трябва да носи именно названието index.html, за да могат браузерите да я разпознават като начална и да я отварят при изписване на уеб адреса (www.some-site.com).

За да работите по страницата и да променяте html-кода трябва да я отворите и от горното меню да изберете View ->Source.

За да съхраните промяна на кода натискайте File -> Save от текстовия редактор Notepad. За да видите промените в браузера Refresh-вайте html документа.