*HOST (*4678)
денонощно
 
 
 
Онлайн декларация за конфиденциалност
Последна актуализация: 01.08.2009
 
Host.bg уважава вашето право на личен живот и целенасочено го защитава.
Host.bg е регистиран по Закона за личните данни на Република България като Администратор на Лични Данни с рег. номер: 0039089 от 14.09.2007г.
 

Можете да посещавате Host.bg в Интернет, без да ни казвате кой сте и без да предоставяте каква да е лична информация. Възможно е, понякога да се нуждаем от информация за вас.

Каква информация събираме ?

A: Лична инфорамция
За да бъдем полезни, при разрешаване на възникнали проблеми, свързани с безпроблемната работа на ползваната от вас услуга, изискваме информация, като например: име, адрес, e-mail, телефон и т.н. Host.bg се задължава да не предоставя информация на трети лица, с изключение на случаите свързани със съдебни постановления.

B: Анонимната информация
Събираните анонимни данни, включват страниците, които сте посетили в Host.bg, уникалните URL адреси и вид на браузъра. Повечето анонимна информация се събира посредством cookies или други технологии за анализ.