Паролата за SSH е същата като за първия FTP потребител, създаден заедно с контролния панел. Тя може да се промени от контролния панел от модул FTP потребители. Вижте повече за смяна на данните за достъп до FTP потребителите тук.

Внимание: Потребителското име за SSH достъп не може да се променя.